Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2015

moje-zycie
0069 f34c
Reposted fromcefuj cefuj vianattaly nattaly
moje-zycie
2209 5cdc 500
Wy tez?
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar vianattaly nattaly

January 19 2015

moje-zycie
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"

January 10 2015

moje-zycie
5267 17f6
Reposted fromstrangeee strangeee viatake-care take-care

January 08 2015

7410 c84d
Reposted fromsunlight sunlight viaanecianow anecianow
6011 b4e1 500
Reposted fromirmelin irmelin via9minutowa 9minutowa
6510 5446
Reposted fromnoirceur noirceur via9minutowa 9minutowa
moje-zycie
– Z czymkolwiek mamy się zmierzyć, zrobimy to razem. A ty będziesz nosić moje nazwisko. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
moje-zycie
Chłopaku, możesz mieć stado łatwych albo jedną skomplikowaną. Wybieraj.

January 07 2015

moje-zycie
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam
moje-zycie
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
moje-zycie
Są sprawy, których nie zapijesz wódką. 
— Miuosh
Reposted fromhasz hasz viatysiace-mysli tysiace-mysli
moje-zycie
Wszystko, w co wierzyłam, okazało się kłamstwem.
— Colleen Hoover – "Hopeless"
moje-zycie
9152 dc75
Reposted fromawakened awakened viatysiace-mysli tysiace-mysli
moje-zycie
2247 e44e
moje-zycie
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania.
Reposted fromasalluhi asalluhi viatysiace-mysli tysiace-mysli
moje-zycie
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre viatysiace-mysli tysiace-mysli
moje-zycie
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
moje-zycie

 Czeka mnie najtrudniejsze zadanie w życiu - konfrontacja z konsekwencjami mojej najgłupszej decyzji.

— Evans - Papierowe Marzenia
Reposted fromIriss Iriss viatysiace-mysli tysiace-mysli
moje-zycie
Czasem sprawiam wrażenie wyjątkowo obojętnej, ale to dlatego, że tajfun moich uczuć rozpierdala mnie od środka.
Reposted fromAnneq Anneq viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl